Fra 21. april lettes restriktionerne i kirken

Efter nye opmålinger har menighedsrådet vurderet, at vi kan være 50 personer i Kværndrup Kirke, når vi alle synger, og 90, når det kun er kirkesangeren, der synger. Der vil således atter være fællessang ved alle almindelige gudstjenester.

Vi skal fortsat bruge mundbind, håndsprit og holde afstand, men der vil igen være altergang ved gudstjenesterne, som vil have en almindelig varighed.

På gensyn i kirken.

Konfirmation 2021

Menighedsrådet har besluttet at flytte sognets konfirmationer fra Store Bededag og den 2. maj til august.

Forhåbentlig sikrer det, at konfirmationsgudstjenester og fester kan fejres med deltagelse af alle familiens generationer og fri af restriktioner.

De nye konfirmationsdatoer er:

Lørdag den 28. august og søndag den 29. august.