Fødsel

daab3

Fødsel

Når et barn fødes, modtager kirkekontoret automatisk besked fra jordmoderen om fødslen. Hvis  forældrene ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed skal “Omsorgs- og ansvarserklæring”  udfyldes med NemlD på www.borger.dk.  Omsorgs og ansvarserklæringen medfører fælles forældremyndighed.

Dåb

Ønsker I jeres barn døbt henvender I jer til sognepræsten for at aftale tidspunkt for dåben, gerne i god tid. 

Ved dåben skal der være mindst 2 og højst 5 faddere, og de skal alle være døbt i den kristne tro. Ved dåben får I en dåbsattest på barnet og en børnebibel i gave fra sognet.

Navngivning

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning sker enten ved dåb, hvor barnet optages som medlem af Den danske Folkekirke, eller ved anmeldelse om navngivning på www.borger.dk ved brug af nemID.