Dåb

DÅB I
KVÆRNDRUP
KIRKE

 

Til lykke med jeres barn.

Hvis I ønsker dåb i kirken,

så kontakt sognepræsten .

Bestil dåb ved præsten

Først og fremmest tillykke med jeres barn. Sådan et nyt liv skal fejres og blive del af livets fællesskab. Ved dåben indskrives barnet både i kirkebogen og i vor Herres livsbog, så det altid har et hjem i kirken og hos vor Herre.

Hvis I ønsker jeres barn døbt henvender I jer til sognepræsten for at aftale tidspunkt for dåben, gerne i god tid.  Ved dåben skal I vælge mindst 2 og højst 5 faddere, og de skal alle være døbt i den kristne tro. Ved dåben får I barnets dåbsattest og en børnebibel i gave fra sognet.

Lørdagsdåb

De fleste barnedåb finder sted i gudstjenesten om søndagen. Derud over er der lørdagsdåb 4 gange om året, 1 lørdag i kvartalet. Og i enkelte tilfælde bliver et barn døbt i forbindelse med forældrenes vielse.

Salme ved dåben

Ved dåben i Kværndrup kirke bruger vi hyppigt salmen “Du tager os ind i favnen”. Den er blevet brugt i en del år nu, og vi bruger den, da salmens sprog griber både troen på Gud, og livets virvar og storhed på en enkel måde.

Du tar os ind i favnen

og alt vort liv blir dit.

Nu kan vi gå med glæde

og ånde dybt og frit.

 

Igennem tidens virvar

når livet gir og tar

på bjerge og i dale

er du vor Gud og Far.

 

Så har vort håb jo vinger

så får hver dag sit lys

så viger nattens mørke

og alting skal fornys

 

til håb på trods af døden

til fred som trodser ondt

til mod som lever i os

og rækker livet rundt.

 

Guds kærlighed til alle

Guds børn i tro og håb

med ord og vand er tegnet

i Jesus Kristi dåb.

 

Tekst: Jens Rosendal

Melodi: Erling Lindgren