Menighedsråd

Menighedsrådet i Kværndrup sogn

De valgte medlemmer:

Formand Mette Scheby Hvorslev, Mullerupvej 8, 5772 Kværndrup, Mobil 30 33 03 27, E-mail: mette.sheby@gmail.com

Næstformand Inge Grethe Nielsen, Muskatvænget 4, 5772 Kværndrup

Kasserer Mette Bagger Sørensen, Toftevej 7, 5772 Kværndrup,  E-mail: kasserer@kvaerndrupkirke.dk

Kontaktperson Katrine Bidstrup, Rødhøjsvej 10, 5772 Kværndrup, E-mail: kontaktperson@kvaerndrupkirke.dk

Sekretær Gudrun Gudmundsdottir Holmskov, Kanelvænget 4, 5772 Kværndrup.

Menigt medlem Mikael Sarner, Toftevej 7, 5772 Kværndrup

Menigt medlem Heidi Rasmussen

Sognepræst (kirkebogsfører), Kristian Ditlev Jensen, Kirkevej 13, 5772 Kværndrup, kdj@km.dk, Telefon 30237953

Stedfortrædere:

Kirkeværge uden for menighedsrådet: Uffe Sandgaard Andersen, Krusemyntevænget 10, 5772 Kværndrup

Menighedsrådsmøder

Klik på den blå knap for at se dagsordener og læse referater: