Menighedsrådet i Kværndrup sogn

Menighedsrådsmedlemmer

Valgt December 2016

Lis Pedersen Formand
Gl. Nyborgvej 46 5772 Kværndrup
Mobil 21273911 lisregner@mail.dk

René Lund Chetronoch Næstformand Kirkeværge
Kalkbrænderivej 10 5772 Kværndrup
Mobil 27110544 chetronoch@mail.dk

Bente Rask Sekretær og kontaktperson
Stationsvej 5 5772 Kværndrup
Mobil 21277429 benterask@sol.dk

Dorte Wittrup Winther Sognepræst
Kirkevej 13 5772 Kværndrup
Tlf. 62271115 mobil 23421148
dww@km.dk

Anna Signurdardottir Medarbejderrepræsentant
Kirkevej 5 5772 Kværndrup
Tlf. 62271322 annasig@mail.dk

Frede Nyholm Jensen Kasserer
Mullerupvej 8 5772 Kværndrup
Tlf. 62271848 Mobil 30278148
fredenjensen@gmail.com

Pia Eldrup Hansen Praktisk hjælp
Bøjdenvejen 24 5772 Kværndrup
Tlf. 62272271 Mobil 29665661
peldrup@familie.tele.dk

Birthe Heileskov
Safranvænget 6 5772 Kværndrup
Tlf. 62272264 Mobil 25772264
bheileskov@outlook.dk

Lone Langeskov Jensen
Bøjdenvejen 10C 5772 Kværndrup
frk.langeskov@gmail.com

Ekstern Regnskabsfører Henning Bakmand
henningbakmand@hotmail.com

 

 

 

Menighedsrådsmøder

Se dagsorden og læs referater.

Alle er velkomne