Menighedsråd

Menighedsrådet i Kværndrup sogn

De valgte medlemmer:

Formand og sekretær Laura Jakobsen, Kalkbrænderivej 12, 5772 Kværndrup, Mobil 28 90 01 88, E-mail: formand@kvaerndrupkirke.dk

Næstformand Marianne Mejdal Østbjerg, Rødhøjsvej 12, 5772 Kværndrup, Mobil 28 18 50 03, E-mail: mejdal18@hotmail.com

Kasserer Randi Skytte, Mågevej 4, 5772 Kværndrup, Mobil 20 57 39 76, E-mail: kasserer@kvaerndrupkirke.dk

Kirkeværge Uffe Sandgaard Andersen, Krusmyntevænget 10, 5772 Kværndrup, Mobil 61 11 83 11, E-mail: uffesandgaard@gmail.com

Kontaktperson Katrine Bidstrup, Rødhøjsvej 10, 5772 Kværndrup, Mobil 30 70 27 73, E-mail: kontaktperson@kvaerndrupkirke.dk

Menigt medlem Ena Krog Kirkegaard, Kalkbrænderivej 3, 5772 Kværndrup, Mobil 60 51 52 28, E-mail: ena.krog@gmail.com

Menigt medlem Lis Johansen, Engvej 14, 5772 Kværndrup, Mobil 61 18 92 09, E-mail: lisj1953@live.dk

Derudover deltager følgende personer i menighedsrådsmøder:

Medarbejderrepræsentant: Anna Sigurdardottir (graver), Kirkevej 5, 5772 Kværndrup, Kontortelefon: 62271855, graver@kvaerndrupkirke.dk

Vakancevikar Nils Holger Ellekilde, mobil 29 16 60 09, E-mail: n.ellekilde@gmail.com

Ekstern regnskabsfører: Henning Bakmand, Mobil 20845008, henningbakmand@hotmail.com

Menighedsrådsmøder

Klik på den blå knap for at se dagsordener og læse referater: