Menighedsrådet i Kværndrup sogn

De valgte medlemmer:

Formand: Maj-Britt Storm Leth, Hedevej 5 5750 Ringe, Mobil 22100602, majbrittstorm1@gmail.com

Næstformand: Lis Pedersen, Gl. Nyborgvej 46, 5772 Kværndrup, Mobil 21273911, lisregner@mail.dk

Sekretær og kontaktperson: Laura Jakobsen, Kalkbrænderivej 12, 5772 Kværndrup, Mobil 28900188, laura87jakobsen@gmail.com

Kasserer: Allan Nielsen, Kløvervej 16, 5772 Kværndrup, Mobil 51772155, ahn@mail.tele.dk

Praktisk hjælp: Birthe Heileskov, Safranvænget 6, 5772 Kværndrup, Mobil 20613685, bheileskov@outlook.dk

Derudover deltager følgende personer i menighedsrådsmøder:

Sognepræsten

Graver og medarbejderrepræsentant: Anna Sigurdardottir, Kirkevej 5, 5772 Kværndrup, Kontortelefon: 62271855, annasig@mail.dk

Kirkeværge: Henning Pedersen, Paprikavænget 5, 5772 Kværndrup

Ekstern regnskabsfører: Henning Bakmand, Mobil 20845008, henningbakmand@hotmail.com

Menighedsrådsmøder

Klik på den blå knap for at se dagsordener og læse referater: