Navneændring

Navneændring

Hvis du ønsker navneændring skal du udfylde, betale og indsende din ansøgning med NemID på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at den anden forælder medsignerer med sit NemID. En navnændring koster 500 kr. og beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan påbegyndes, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.