Skip to content

Kværndrup Kirkes historie

Kværndrup Kirkes historie

Kværndrup Kirke er over 1000 år gammel.

Den findes beskrevet mange forskellige steder.

Vil man vide noget om kirkens historie, så er et godt sted at starte hjemmesiden "fynhistorie.dk". Klik her.

Husker du?

Kværndrup Kirke er ved at blive beskrevet af Nationalmuseet til værket "Danmarks Kirker". I den anledning er også vi, der til dagligt passer kirken, blevet opmærksomme på ting, som det kunne være interessant og gavnligt at vide mere om.

Derfor har vi følgende spørgsmål til alle jer, der måtte have interesse i og viden om Kværndrup Kirkes nyere historie:

1, Der står en meget fin, lav obelisk på kirkegården. Der ser ikke ud til at være nogen inskriptioner i den. Er der nogen, der kender dens historie?

2, Da kirken overgik til staten, valgte man at jordfæste de, der var begravet i Egeskovs kapel. Vi har hørt om, at nogle skoleelever var til stede og så hvordan det foregik. Vi vil meget gerne høre jeres fortællinger om hvordan det gik til.

3, Det fortælles at der under Egeskovs gamle gravsted er et muret gravkammer/en krypt, og det bekræftes i den gamle beskrivelse af Kværndrup i bogen "Kværndrup Sogn" af Frydendal, fra 1943. Hvis nogen har viden om dette gravkammer, så hører vi meget gerne fra jer.

Kom gerne og tag en snak med en af os i kirken eller på kirkegården, eller skriv til os her: https://xn--kvrndrupkirke-4fb.dk/kontakt/

 

Kværndrup Kirke
Kværndrup Kirke

Klik på de tre små billeder for at se dem i fuld størrelse.

Nationalmuseet - "Danmarks Kirker"

Det kommende år arbejder Nationalmuseet på at beskrive Kværndrup Kirke til det store bogværk "Danmarks Kirker".

Man kan læse mere om museumsfolkenes store og spændende arbejde på Nationalmuseets hjemmeside, hvor man også kan læse de færdige beskrivelser af kirker i nabosogne og andre steder i landet: http://danmarkskirker.natmus.dk/

Når bogen, som Kværndrup Kirke bliver en del af, udkommer, vil den blive præsenteret ved et arrangement i kirken.

Forleden var Nationalmuseets fotograf på besøg, og vi, der var inde i kirken, så noget af udstyret dukke op i vinduerne - som det ses her på billedet.

Vi glæder os meget til at se det færdige resultat og læse den samlede beskrivelse af kirkebygningens og inventarets historie.

Nationalmuseets fotograf  september 2018

Tage Ryberg Schou

Sognepræst ved Kværndrup Kirke 1948-1974, Tage Ryberg Schou (1907-1998), var historisk interesseret.

Han skrev forord til et hæfte om kirkens historie, som blev samlet og udgivet af personalhistoriker og lensbaron Hans Berner Schilden Holsten. Hæftet kan læses her: Af Lensbaron Hans Berner Schilden Holsten

I 1979 skrev Tage Ryberg Schou selv et hæfte om Kværndrup Kirkes historie og inventar. Læs hæftet her: Skrift om kirken af Tage Ryberg Schou

Kværndup Kirke takker Tage Ryberg Schous familie for tilladelse til at gøre disse hæfter tilgængelige for alle interesserede her på hjemmesiden.

 

Kværndrup Kirke
Tage Ryberg Schou, sognepræst ved Kværndrup Kirke 1948-1974.

Model af Kværndrup Kirke

I anledning af Kværndrup Skoles 75-års jubilæum i 1993 lavede elever på skolen en model af Kværndrup By. På fotoet til højre ses et udsnit, hvor man kan se en fin udgave af Kværndrup Kirke med præst.

Modellen blev vist frem ved skolens 100-års jubilæum i 2017, og opbevares fortsat på skolen.

Tre sagn om Kværndrup Kirke

I bogen "Kværndrup Sogn", redigeret af H. C. Frydendahl, udgivet i 1943 findes tre sagn om Kværndrup Kirke.

Et om kirkens placering, et om Skt. Laurentius og et om kirkelammet.

De kan læses på billedet ved siden af:

Kværndrup Kirke
Tre sagn om Kværndrup Kirke fra bogen "Kværndrup Sogn", 1943.

Kalkmalerier

Da Kværndrup Kirke blev renoveret i 2010-2011 blev der fundet kalkmalerier, som man ikke havde kendskab til.

Nationalmusset lavede en grundig afrensning og registrering.

Man kan læse mere om deres arbejde på Nationalmuseets hjemmeside, hvor man her kan søge på den kirke man ønsker at læse mere om: https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/kalkmalerier-i-danske-kirker/

H. C. Andersen og Kværndrup Kirke.

Det siges at H C. Andersen engang som dreng har siddet ved kirkens gavl og spist en madpakke sammen med sin mor.

Desværre er det ikke endnu lykkedes os at finde skriftlig evidens for denne historie.

Men det er ganske vist at H. C. Andersen kendte til Kværndrup by og kirke.

I romanen "Kun en spillemand" fra 1837, lader han hovedpersonen, Christian, og dennes mor vinke farvel til faren, der drager i krig, fra kirkebakken. Læs uddraget på billedet til højre for denne tekst.

Vi ved at han ved et besøg i Odense i 1835 mødte sognepræsten i Kværndrup, J. A. Lassen, der inviterede ham på besøg, men H. C. Andersen måtte tak nej, da han ikke kunne overkomme flere besøg!

Har nogen kendskab til flere relationer imellem H. C. Andersen og Kværndrup, så hører vi meget gerne om det!

Kværndrup Kirke
Scroll To Top