Fast præstevikar ved Kværndrup Kirke


Fra 1. november har Fyns Stift ansat pastor emeritus Nils Holger Ellekilde som fast præstevikar ved Kværndrup Kirke. Nils Holger Ellekilde har en ballast på 35 års tjeneste i Folkekirken, og de mange år blev i samme pastorat, nemlig Seden og Åsum sogne ved Odense. Hans udgangspunkt er en teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet og efterfølgende praktisk uddannelse ved Pastoralseminariet i København. I Kværndrup skal han fortrinsvis tage sig af gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, ligesom han skal varetage undervisningen af sognets konfirmander.  
Nils Holger Ellekilde er opvokset i en præstegård på Sydfalster, er student fra Nykøbing Falsters Kathedralskole og har som nævnt uddannet sig til cand theol (den normale præsteuddannelse) ved Universitetet i København. Han er meget glad for musik og lægger gerne vægt på ekstra musik ved sognets gudstjenester. I sit gamle embede havde han god kontakt til Odense Musikkonservatorium, og unge konservatorieelever kunne få lov til at spille med i kirken.
I Kværndrup glæder han sig over, at det både er et børnekor, et voksenkor og endda en musikskole, og han håber på et fast og godt samarbejde med dem. Hvor længe han skal være præstevikar ved Kværndrup Kirke afhænger af, hvornår den faste sognepræstestilling kan opslåes og besættes. I løbet af sommeren har Nils Holger Ellekilde varetaget enkelte gudstjenester og har oplevet et positivt menighedsråd og en dygtig og loyal gruppe medarbejdere.    
Hans indsættelse skete ved en festlig gudstjeneste i Kværndrup kirke søndag den 14. november, og efter gudstjenesten var der indskrivning af sognets konfirmander.
                                                                                                                     Menighedsrådet